#Bezak

2. january 2013 at 23:08 | greatmilan |  the great times
Miesto pre rôzne príspevky na tému Robert BezákRóbert Bezák prestal mlčať

Bezák: poslušný a verný

Na podporu Bezáka nevkročili do chrámu

Nesúhlasim s príspevkom Jaroslava Danišku, no páči sa mi komentár Dušana Ďuríka pod textom:
Nuž, čo Vám pán Jaroslav Daniška napísať. Som katolík a istotne môj Pán má veľa problémov s mojim konaním.Mám 66 rokov.I tak však môže povedať, že dá sa to so mnou vydržať. Aj keď mu občas našomrem na to, čo tu pripúšťa, akým skúškam vystavuje mňa. Ťažko sa mi žije v tomto zlodejskom svete. Zažil som na svojej púti do Emauz dosť hodných kňazov i jedného nehodného. Zažil som ako veriaci i troch biskupov. Jeden z nich robil iba hanbu svojim kňazom vo farnostiach. Rád si vedľa seba na piedestal postavil nemorálných politikov, či podnikateľov. Jedných potreboval pre svoje karierné ciele, druhý si to miesto na piedestale kúpili. Zdá sa, že sa k nemu pridávajú ďaľší karierní biskupi..Svoje kázne menil na agitprop, predvolebné kampane a vnášanie národnostnej nedôvery. Denne počúvam príhovor Svätého Otca k veriacim. Často vyzýva na dialóg. On vnáša novú evanjelizáciu. Vznikla situácia, že naši otcovia biskupi z KBS, ako i neúprimná nomenklaturna suita Svätého otca nemá rád jeho snaženie i keď sa tvári veľmi oddane až sväto. Tak to bolo aj s perestrojkou Gorbačova. Nomenklatúristi v UV KSČ, či KSSZ si neodvážili nesúhlasiť s ním,ale robili všetko preto, aby sa udržali pri svojich stolcoch čo najdlhšie. Pán Daniška, cirkev Kristová pôsobí v tomto štáte, duchovní otcovia sú zamestnanci tohoto štátu, či sa im to páči, alebo nie. Cirkev stále žije z daní občanov tohoto štátu, teda musia byť lojální tomuto štátu - ľudu - veriacemu, či neveriacemu Musia spravovať financie podľa zákonov tohoto štátu. Teda nevyhýbať sa nezákonným spôsobom plateniu daní, mať prehľadné financovanie. Inak by sa otcovia biskupi postavili na stranu špekulantov, zlodejov a nemorálných štátných úradníkov a členov vlády i parlamentu. Musia dodržiavať bez výhrad Desatoro Božích prikázaní.Verím tomu, že to sa už stalo. Desatoro Božích prikázaní má svoju neodškriepiteľnú morálku. Biblia je neodškriepiteľná. Cirkevné zákony vychádzajú z týchto dokumentov. Teda majú svoju morálku. Ale všetci, ktorí obhajujú nečestné konanie otcov Biskupov i keď možno, že konali s dobrým úmyslom - ale za radcu im bol Satanov financmajster. Teda konali nemorálne, a človeka, ktorí nechcel v tomto bahne šľapať, ušlapali. Svetské zákony majú tiež morálku a sú nevymáhateľné. Vy a ostatní "znalci" cirkevného práva ste zvolili taktiku nepriznania sa i za cenu nemorálneho konania. Páni, ale to už páchate hriech. Odpustia vám tieto hriechy z kolegiality vaši spovedníci, ale odpustí vám ich náš pán? Či ano?!!! Hanba Vám, že hlásate poslušnosť Svätému otcovi a klamete ho za pomoci Rímskej nomenklatúry a pána nuncia na Slovensku. Mňa morálke učil remeň môjho tatíčka a jeho morálný život, môj bačino katolícky kňaz, ďaľší bačiino organista. Ale i Topoľčiansky pán dekan, teraz tu máme vynikajúceho pána dekana i Kristovi verných a vynikajúcich kaplánov. Zdá sa, že sa nám vydaril a dá sa mu veriť i pán Biskup. Zrozumiteľné kázne, knihy, ktoré píše zrozumiteľným slovom nasvedčujú, že nás vedie po správnej ceste za poznaním Ježiša. Ja osobne chápem jeho vynútenú kolegialitu s otcami kariernymi biskupmi. Zažil som misijné kázne i omše otca Kapusňaka Ferka. Uverili sme mu a veríme mu. Sme šťastní, keď ho počujeme na Lumene. Zažil som misijný týždeň s Arcibiskupom Bezákom a jeho bratmi Redemptoristami. Uverili sme im a veríme. Uveril som morálnemu kreditu slovákovi vo funkcii pápežského administratora v Kieve dnes biskupovi v Mukačeve. Uveril som morálnemu kreditu slovákom rehoľníkom - kňazom pôsobiacim v kostole na Námestí republiky v Prahe. Uveril som poliakom rehoľníkom- kňazom pôsobiacim vo Fulneku, či v Kralupoch nad Vltavou. Je morálne pán Daniška, aby ste Vy a otcovia biskupi za pomoci nuncia a slovensko-vatikánskeho karierneho kléru umožnili nášmu milovanému Arcibiskupovi Bezákovi obhájiť seba a vydokumentovanu pravdu - nie prekrúcanú priamo u Svätého Otca. Pozrite sa na vyhlásenia za čas kauzy na to, čo hovorili, hovorcovia hovorcov, iní zainteresovaní na ututlani. Dovolím si ešte pripomenúť jubileum príchodu našich vierozvestcov. Po koľkých rokoch nám vrátili z krutého väzenia nemeckí - neumci Arcibiskupy nášho pápežom vymenovaného Arcibiskupa? Po desiaticich, To bola nevraživosť. Kolegialitou sa to nedá nazvať. To bol krutý boj o moc - kolonialnu nadvládu. Ešte pripomeniem staré časy. Koho nám to nemeckí - neumci Arcibiskupi umučili za vieru a pravdu - oči mu vypichli, nechali ho zomrieť mučeného v studenej kobke. Pripomínam, že našim vierozvestcom Konštantínovi a Metódovi Svätý otec umožnil obhájiť pred ním a osobne to, čo činia, čo hlásajú Pripomínam, že fakt i morálka cirkevného a svetského práva dávajú za povinnosť, dávajú právo obhajovať nášmu Arcibiskupovi Bezákovi pravdu a svoju česť Kristovho apoštola - nášho pastiera. Chcem veriť tomu, že karierna nomenklatúra Slovenskej i vatikánskej cirkevnej hierarchie nám nášho Arcibiskupa Bezáka nevráti po 10 rokoch zmučeného na tele i duchu. Ja osobne som presvedčený, že Svätý Otec nevie, že odvolal Arcibiskupa Bezáka. Ak by som pripustil, že Svätý otec bol špinavo oklamaný vykoštruovanými nepravdami - v pozadí je česť financmajstrov - kvalifikovaných hádzačov kociek, či práčov - a on potrestal bez obhajoby nášho Arcibiskupa Bezáka, to by som musel pripustiť, že Svätý otec nekoná v súľade s Duchom Svätým, ale v súľade so záujmami finančnej cirkevnej oligarchie. Duch Svätý ppzná pravdu a tá je vydokumentovaná, teda verím tomu, že Svätý otec je klamaný. Je zneužívaná jeho zaneprázdnenosť, jeho zanietenosť pre evanjelizáciu. Som verný Svätému Otcovi a naďalej verím, že Svätý otec koná vždy v súľade s Duchom Svätým. A čo Vy pán Daniš? Táto nomenklatúra Vatikánu, nechá Svätého Otca klamaného až do jeho smrti. Len sa bojim, aby neskrížili Božie plány a nespáchali ďaľší hriech. Pochválil som veľa dobrých kňazov. Čo vyhlásime ich za posadnutých zlým duchom. Som ja posadnutý zlým duchom? Kladiem Vám pán Daniška a vašej suite, počúvajte denne slová Svätého Otca, vpuste ich do svojho srdca - do mysle až neskoršie, lebo sa bude búriť. Nebojte sa ochraňovať pravdu a morálku. Bude Vám ľahko na srci pri budovaní Vašej karieri. POZOR - bude Vám ťažko v živote. OTÁZKA NA ZÁVER! Zhodnotí redakcia, že týmto mojim presvedčením ubližujem, je útokom na zainteresované osoby?

"Ale je rozhodně třeba říci, že ten člověk se nedopustil nějakého závažného mravního přestupku, že tam v tom hrají roli nějaké jiné důvody, o kterých já jako nevím. Já to vidím z dálky, ale znova opakuji, že pokud jsem ho poznal, tak to byl člověk, který se snažil o otevřenost, přímost a to, co si myslí, tak také říká."
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement